Credits

Projektledning 
Terhi Tuomi   

Kuratering 
Itha O'Neill  

Teknisk koordinering   
Willem Heeffer, Jussi Piironen  

Konstnärens assistent 
Guillaume Sokoloff 

Museiteknik   
Jussi Piironen, Fredrik Willberg   

Frilanstekniker
Mirka Hämäläinen, Willem Heeffer, Tuomas Karjalainen,
Tii Laakso, Sohei Yasui

Materialinsamling & återvinning  
Återanvändningscentralen
Revanssi    

Kommunikation & marknadsföring  
Iia Palovaara, Hanni Vakkilainen, Anni Fahler, Eleonora Weyner  

Publikarbete  
Elsa Hessle, Henna Korpela, Maria Saarikoski
Kundservicepersonal, diskussionsguider och utställningsguider
 
Evenemang 
Sanja Kulomaa  

Företagssamarbete  
Sara Järvi    

Visuell identitet  
Veli Studio   

Grafisk produktion  
Grano    

Huvudsamarbetspartner  

Samarbetspartner  

Amos Rex ägs av:  

Återanvändningscentralen är utställningens samarbetspartner.

GALLERY GUIDE

Redigering  
Itha O'Neill
Hanni Vakkilainen

Texter
Amos Rex

Översättning
Marja Lahelma (FI)  
Magnus Strandberg (SV)    

Foto
Mika Huisman
Stella Ojala 

Grafisk design 
Veli Studio   

Kodning
Viiksimaisteri 

Drönarfilm 
KopterCam

Timelapse film
Fredrik Willberg

Podcast musik, inspelning och redigering
Antti L.S. Ikonen